Huisregels

 1. Het betreden van het evenementen-terrein en het bijwonen van E-Town Madness is geheel op eigen risico van de bezoeker.
 2. De organisatie, eventuele partners, dan wel personen hiervoor werkzaam, kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van het feest kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het evenementen-terrein of locatie.
 3. De organisatie, eventuele partners, dan wel personen hiervoor werkzaam, kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor diefstal toegebracht door derden.
 4. Indien het evenement wordt afgelast kan het aankoopbedrag van een ticket niet worden gereclameerd bij de organisatie van E-Town Madness.
 5. Schade veroorzaakt door bezoekers wordt verhaald. Hieronder valt ook bijvoorbeeld schade aan apparatuur veroorzaakt door drank gooien.
 6. Bezoekers moeten zich, indien gevraagd, bij de entree kunnen legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs.
 7. Bezoekers welke dronken en/of onder invloed van drugs zijn, kan de toegang worden geweigerd.
 8. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en/of de beveiliging.
 9. De organisatie kan naar eigen inzicht bepaalde personen de toegang weigeren of verwijderen van het terrein. Toegang vanaf 18 jaar. 
 10. Geweld, agressie en vernielingen worden niet getolereerd.
 11. Iedereen op het evenementen-terrein kan worden gefouilleerd door gecertificeerde beveiligingsmensen.
 12. Geen drugs toegestaan.
 13. Geen flessen/bekers mee buiten het evenementen-terrein nemen of mee het evenementen-terrein opnemen.
 14. Roken is in de tent en wc’s niet toegestaan.

Bij het betreden van het evenementen-terrein gaat men akkoord met deze huisregels.